Aanvraag

Bij Farmapas kunt u een test direct aanvragen (uw aanvraag wordt intern behandeld door een bij Farmapas aangesloten arts), of via uw (eigen) (huis)arts.


Aanvraagprocedure

Indien u direct de test, zonder verwijzing, wilt bestellen, vult u onderstaand formulier in. Wij nemen vervolgens contact met u op en bespreken de mogelijkheden met u. U krijgt van ons de benodigde documenten, waaronder een toestemmingsformulier (informed consent) en een speeksel afname set toegestuurd. U wordt tevens gevraagd binnen onze beveiligde web omgeving een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Thuis neemt u wat speeksel af en stuurt dit naar het laboratorium van het Erasmus MC in de daarvoor bestemde transportbox. Op de afdeling klinische chemie wordt de analyse uitgevoerd. Na ongeveer 10 dagen nemen wij contact met u op om de uitslag te bespreken. U ontvangt een uitgebreid verslag en een beknopte analyse welke u kunt delen met uw apotheker en behandelaar. Bij een directe aanvraag wordt u verzocht direct af te rekenen en zo mogelijk zelf te declararen bij uw zorgverzekeraar. Bij aanvragen via apothekers en artsen verloopt de declaratie via Farmapas.

Paspoorten

ABCB1
BCHE
COMT
CYP1A2
CYP2B6
CYP2C19
CYP2C8
CYP2C9
CYP2D6
CYP2E1
CYP3A4
CYP3A5
DPYD
HLA-A*3101
HLA-B*1502
HLA-B*44
HLA-B*5701
HLA-B*5801
IL28B
OPRM1
SLCO1B1
TPMT
UGT1A1
VKORC1

Cliënt / Patiënt

Aanvullende informatie

(indien van toepassing)

Aanvrager

Reden aanvraag

LET OP: indien u geen afnamekits op voorraad heeft kunt u deze bestellen via info@farmapas.nl. U ontvangt de afnamekit binnen twee werkdagen.