Vergoedingen

Iedereen zou zijn/haar eigen farmacogenetisch profiel moeten weten, zodat van tevoren bekend is welke geneesmiddelen het meest geschikt zijn.

Wanneer u (langdurig) medicijnen krijgt voorgeschreven voor de behandeling of preventie van een chronische ziekte is het des te zinvoller uw erfelijke achtergrond op het gebied van geneesmiddelenreacties in kaart te laten brengen. Behalve een totaal genetisch profiel (FARMAPAS), kun u ook getest worden op een (groep) medicijn(en). Met de FARMAPAS kan de arts of apotheker de dosering aanpassen, of indien nodig een ander geneesmiddel verstrekken om zodoende bijwerking te voorkomen en de werking te optimaliseren. Iedere apotheek in Nederland heeft informatie beschikbaar voor ruim zestig geneesmiddelen hoe de dosis moet worden aangepast op basis van DNA-informatie.

Diverse zorgverzekeraars hebben aangegeven dat Farmacogenetische analyses in het kader van geconstateerde bijwerkingen of ineffectiviteit in principe vergoed worden. Omdat dit per verzekeraar kan verschillen wordt u geadviseerd dit na te vragen. Een test gaat mogelijk wel van uw eigen risico af. Voor screening (aanvraag van een DNA test voordat u met medicatie begint) is het niet altijd duidelijk of dit wordt vergoed. Ook hiervoor verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u een test rechtstreeks bij ons bestelt, zullen wij u vragen vooraf te betalen.