Enzymen

De afbraak of metabolisme van geneesmiddelen vindt vooral plaats in de lever door enzymen (eiwitten), waarna het afgebroken middel veelal wordt uitgescheiden door de nieren, of met gal uit de lever. De afbraaksnelheid van het geneesmiddel is sterk afhankelijk van de activiteit van de betrokken leverenzymen en daarmee dus ook de kans op bijwerkingen en/of effectiviteit.