Waarom een Farmapas?

Algemene werking en bijwerkingen van geneesmiddelen.

Zoals menigeen uit eigen ervaring zal hebben ervaren, reageert niet iedereen hetzelfde op een medicijn. Dit heeft te maken met de wijze en de snelheid waarmee het lichaam stoffen afbreekt.

Zo zijn er mensen die geneesmiddelen veel langzamer afbreken dan gemiddeld, terwijl anderen dit juist veel sneller doen. Het langzaam afbreken van geneesmiddelen kan risico's inhouden op en verantwoordelijk zijn voor (ernstige) bijwerking(en), omdat bij deze personen een geneesmiddel een te hoge concentratie zal hebben in het bloed . Bij diegenen die het geneesmiddel zeer snel afbreken, zal de bloedspiegel van het geneesmiddel te laag zijn waardoor het niet efficiënt kan werken. Via een farmacogenetische DNA test kan men dit achterhalen nog voordat een behandeling gestart is. Er zijn steeds meer geneesmiddelen waar dergelijke informatie in de bijsluiter vermeld staat.

Bijwerkingen van geneesmiddelen zijn een aanzienlijk probleem, zowel voor de patiënt, de behandelaar als voor de gezondheidszorg in het algemeen . In Nederland worden jaarlijks meer dan 10.000 bijwerkingen geregistreerd bij het LAREB (Nederlands bijwerkingen centrum). Ernstige bijwerkingen op geneesmiddelen blijken verantwoordelijk te zijn voor 5-7% van alle ziekenhuisopnames (HARM-rapport). Ernstige bijwerkingen op geneesmiddelen staat zelfs op een vijfde plaats als oorzaak van overlijden. In Amerika sterven meer mensen ten gevolge van bijwerkingen, dan ten gevolge van een verkeersongeval (Times Analysis 2009). Het niet werken van medicatie is een ander probleem: in 25-60% van de gevallen blijkt dit op te treden. Ook hier kan een DNA analyse een deel van deze ineffectieve behandelingen verklaren of voorspellen.